CENTRUMSPED BRNO

Traťová 574/1, Brno

Mob: +420 728 754 961

Zvedání a pomoc při usazování velkoobjemových sil na plastový granulát.


Vykládka vstřikolisu Engel se součtem vah přes 100 tun, její umístění a kompletace na výrobní hale. Kompletace zahrnovala i postavení a usazení 40ti tunového železného obrobku, který byl dopraven samostatně a musel být usazena na lože stroje.


Vykládky a umístění většího množství nových strojů ocelových vahách pohybujících se do 100 tun. Celkem asi 15 strojů během 2 let.


Vykládka a úzký průjezd se strojem o váze cca 70 000 kg. Prst by se tam ještě vešel při průjezdu. Bohužel nebyl k dispozici menší autojeřáb, než tento drobek LTM 1750-9.1, který při kompletním nastrojení zvládne přes 700 tun.


Kompletní relokace vstřikolisů do úhledného stavu ve vyrobních prostorech zákazníka specializující se na medicínské výrobky. Byly kladeny obrovské požadavky na čistotu veškeré techniky, nářadí i postupů. Jednalo se o přesuny strojů včetně likvidace a zapravení starých přípojů médií a tentokrát úhlednou a standardizovanou realizaci nových. Finální vzhled je výborný.


Kompletní přesun 3 ks nitridačních pecí Rubig včetně kompletní demontáže největší pece na cca 5 dílů. Kvůli vyvezení pece ze staré haly či převozu na kamionu do haly nové a následného zprovoznění na nové hale. Připojení pecí jsme realizovali včetně přípravy vedení médií, návrhu a realizace cirkulačních okruhů.