Reference

Kompletní přesun 3 ks nitridačních pecí Rubig včetně kompletní demontáže největší pece na cca 5 dílů. Kvůli vyvezení pece ze staré haly či převozu na kamionu do haly nové a následného zprovoznění na nové hale. Připojení pecí jsme realizovali včetně přípravy vedení médií, návrhu a realizace cirkulačních okruhů.

 

Kompletní relokace vstřikolisů do úhledného stavu ve vyrobních prostorech zákazníka specializující se na medicínské výrobky. Byly kladeny obrovské požadavky na čistotu veškeré techniky, nářadí i postupů. Jednalo se o přesuny strojů včetně likvidace a zapravení starých přípojů médií a tentokrát úhlednou a standardizovanou realizaci nových. Finální vzhled je výborný.

 

Zvedání a pomoc při usazování velkoobjemových sil na plastový granulát.

 

Vykládka a úzký průjezd se strojem o váze cca 70 000 kg. Prst by se tam ještě vešel při průjezdu. Bohužel nebyl k dispozici menší autojeřáb, než tento drobek LTM 1750-9.1, který při kompletním nastrojení zvládne přes 700 tun.

 

Vykládka vstřikolisu Engel se součtem vah přes 100 tun, její umístění a kompletace na výrobní hale. Kompletace zahrnovala i postavení a usazení 40ti tunového železného obrobku, který byl dopraven samostatně a musel být usazena na lože stroje.

 

Vykládky a umístění většího množství nových strojů ocelových vahách pohybujících se do 100 tun. Celkem asi 15 strojů během 2 let.